Og Varmeforsyning ventilation

Regulerende krav til en gaskedel i et hus

Har bygget et hus – bygg et kedelrum inden for rammerne og i henhold til instruktionerne. Noget som dette lyder som hovedideen om tilstandskrav i Byggerormer og -reguleringer, kaldet bygningsnormer og regler, til organisering af driften af ​​kedlenheder i et privat hus. De er beskrevet i regelsættet under nummeret SP 60.13330.2012, godkendt ved regeringsdekret 1521 fra 2014.

De fleste af SNiP’s bestemmelser for en gaskedel i et privat hus er rettet mod at organisere sikkert arbejde med gas- og gasudstyr.

Grundlæggende krav til en gaskedel ↑

Konventionelt kan kravene til en gaskedel i et privat hus grupperes i hovedpositioner:

 • Krav til installation og installation af kedeludstyr;
 • De grundlæggende regler for opsummering og sikring af funktionen af ​​gas, elektrisk og vand kommunikation;
 • Bygningskoder til en kedelbygning, ventilation og sikkerhedskrav.
Tip! Dokumentet er stort og vanskeligt at forstå, og det er bedre at studere dets krav sammen med flere kommentarer til tematiske fora om opførelse af en gaskedel i et privat hus.

Et gaskedelhus til et privat hus kræver betydelige omkostninger, og det vil være dyrere at ombygge det, hvis der begås fejl, eller hvis lovkravene strammes. Når du bygger et privat hus, skal du passe på forud for det rum, hvor kedlen og hjælpeudstyret er placeret. Der er mange krav, og brandmænd og gasanlæg kontrollerer overholdelsen af ​​standarderne, så de fleste problemer er nødt til at være gennemtænkt på forhånd.

Regulerende krav til en gaskedel i et hus

Efter en grov planlægning af placering og størrelse gennemføres et gaskedelprojekt til et privat hus. Det krævede arbejde udføres af designorganisationer og virksomheder, der har en licens og adgang til arbejde. Som grundlag for en designløsning bruges ofte en typisk mulighed med henvisning til terrænet. På dette trin kan kunstnerne foretage unøjagtigheder og fejl i kedlerumets detaljer. Derfor, inden den endelige godkendelse og godkendelse af gaskedelprojektet i alle tilfælde, vil det være nyttigt at uafhængigt sammenligne detaljerne på tegningen med kravene i reglerne. Ombygning vil være dyrere og vanskeligere.

Regulerende krav til en gaskedel i et hus

For at udføre design- og budgetdokumentation er det nødvendigt først at udarbejde en liste over krav til udstyret til den fremtidige gaskedel og indsamle pasdata for enheder og enhedscertifikater.

Placering af en gaskedel ↑

Lovgivningsmæssige dokumenter tillades at placere en varmekedel med en termisk effekt på op til 30 kW inklusive i køkkenrummet (der kræves en separat gashoved), forudsat at lofthøjden og rumvolumen er over henholdsvis 220 cm og 7,5 kubikmeter.

Det første krav er, at rummet skal foret med ildfast materiale eller gips, og når der bruges en kedel med et åbent forbrændingsrum, er der et vindue på mindst 250 dm2. For et landsted er denne mulighed ganske acceptabel, men for et privat hus med permanent bopæl giver kravene til fuld opvarmning en mere kraftfuld mulighed.

Bemærk! Moderne krav tillader installation af gaskedler ved hjælp af naturgasmetan, selv på lofter eller kældre. Kravene til apparater med flydende gas er strengere – de er kun installeret højere end første sal.

Derfor udføres opvarmningsudstyret hovedsageligt i et separat rum og fortrinsvis i en separat bygning – en gaskedel.

De strengeste brandsikkerhedskrav gælder for gaskedlerum og flydende brændstofsystemer.

Gaskedlenheder ↑

Selve gaskedelhuset, som en ingeniørstruktur, er et kompleks af gas, varmegenererende, distribution og elektrisk udstyr placeret i et specielt rum.

Hovedenheden i en gaskedel er en gaskedel med rørledninger til tilførsel og udledning af kølevæske, gas og luft. En kedel fungerer sammen med kedlen, som er en termisk isoleret storkapacitetstank, hvor der leveres en forsyning med varmt vand til husholdningsbehov. Kravene til kedlen reduceres for at sikre høj korrosionsbestandighed og god termisk isolering af tanken. Kedlen er udstyret med et manometer og et termometer, som kan bruges til at bedømme installationens normale drift.

Regulerende krav til en gaskedel i et hus

Kontrolrum ↑

I kedelrummet skal et lukket og beskyttet rum til installation af gasovervågnings- og doseringsudstyr være udstyret. Hvis kedelkonstruktionen bruger et åbent forbrændingsrum, installeres en anordning til overvågning af indholdet af forbrændingsprodukter i luften i kedelrummet.

I rummet er der i henhold til kravene installeret et vindue med en akterspegel til luftstrøm og naturligt dagslys.

Krav til ekspansionsbeholder ↑

Den varme varmebærer forlader kedlen i fordelingsmanifolden og pumpes ind i varmesystemet af en cirkulationspumpe. Efter anmodning fra sikkerhedsstandarder skal der installeres en ekspansionsbeholder i systemet for at kompensere for vandindtag og en nødtryksventil. En vand-make-up-enhed til hovedvarmekredsen er også indsat i systemet.

For nylig er to-lags polypropylenrør med en aluminiumsforstærker blevet brugt til at udføre varmekredsen. SNiPom tilladte anvendelse af certificerede plastrør til varmesystemer underlagt kravene til kølevæsken: tryk højst 3 bar og temperatur ikke over 105omMED.

Driften af ​​gaskedlen sikres af et gasforsyningssystem, brændere og automatisering, der styrer processen med forbrænding af naturgas. En eller to elektriske ventilatorer leverer luft til forbrændingskammeret.

Ofte er der installeret to kedler i gaskedlerum – den vigtigste, designet til den designede varmekapacitet, og den hjælpe en. Mindre kraft er krævet til varmt vand i fravær af opvarmning.

Krav til størrelsen og arrangementet af gaskedlen ↑

Listen over grundlæggende krav i SNiP til størrelsen og arrangementet af en gaskedel i et privat hus:

 1. Kedelrummet skal laves i henhold til kapitalordningen for sten eller ikke-brændbare materialer på et betonfundament. Krav til det samlede volumen af ​​en gaskedel i et privat hus er defineret i 15 kubikmeter internt rum med lofter på mindst 250 cm;
 2. Indgangen til kedelrummet samt betonfoden – puden, som kedlen skal monteres på, stiger over gulvniveauet på 20 cm. Høj brandmotstand kræves – indikatoren for brandens afvigelse i designet skal være nul. Indgangsdøren til stuen er lavet af ikke-brændbare og varmebestandige materialer med et tæt tætningskredsløb. Derudover skal et gaskedel rum have en separat udvendig indgang med en dør, der pålideligt lukker indgangen for nedbør;
 3. Kedelrummet er udstyret med et forsynings- og udstødningssystem. Ventilation i et privat huss gas-kedel bør give tretidskifte i timen med mulighed for at afskære forbrændingsfronten med specielle skillevægge mod stuen.
 4. Luftindtaget til gaskedlen udføres udenfor, indgangen til røret skal være lukket med et net og et låg, der forhindrer insekter og fugle, samt sne og regn fra at komme ind i kanalen.
 5. Forbrændingsprodukter udsendes gennem et termisk isoleret rør på taget fra bagkanten, i en afstand af cirka en meter fra udløbet af ventilationskanalerne;
  Regulerende krav til en gaskedel i et hus
 6. Systemet til fjernelse af forbrændingsprodukter skal have varmeisolering og en sensor til at stoppe driften af ​​udstødningsventilatoren.
 7. I varmesystemet skal der ud over kedlen og ekspansionsbeholdere også laves en nødafløbsventil til kølevæsken i kloaksystemet;
 8. Elektriske ledninger skal lægges i metalrør, betjeningselementer til automatisk betjening af brændere og elektriske motorer, lysafbrydere føres uden for kedelrummet i en vandtæt kasse, belysningslampen monteres i et forseglet loft;
 9. Gaskedlen skal jordforbundes i overensstemmelse med kravene til installation af elektrisk elektrisk udstyr.

Bygningsstandarder for en gaskedel i et privat hus kræver også, at der tages højde for et antal hjælpeforhold for at sikre sikker drift af udstyret.

Regulerende krav til en gaskedel i et hus

Først og fremmest skal alle elektriske ledninger langs tværsnittet og isoleringstypen svare til den samlede spidseffekt for ventilations- og lufttilførselsmotorerne i brænderen.

Krav til grundlæggelse af en gaskedel ↑

Til grundlæggelse af en gaskedel anvendes en betonblanding med et højt indhold af kvartssand eller en yderligere metalplade op til 5 mm tyk.

Flangefuger på varmt vand og varmeledninger skal males med lys maling og isoleres. På steder, hvor rør med vand og kølevæske kommer ind i beton eller jord, er overfladevandtætning obligatorisk.

Et af kravene til brandsikkerhed: i kedelrummet skal der ikke opbevares nogen fremmede genstande, der kaster rummet, og især brændbare eller brændbare materialer..

Vigtig! Brug af brænderne, selv i et isoleret rum, genererer meget støj, så at placering af en gaskedel i en isoleret bygning vil reducere støjbelastningen markant.

SNiPom tillader installation af en ekstra kedel, der fungerer på alternativt fast eller flydende brændstof i det samme kredsløb med gaskedlen, forudsat at kravene til opbevaring og levering af brændstof til forbrændingskammeret, separat fjernelse af forbrændingsprodukter og luftforsyning er opfyldt. Men på samme tid bør begge kedlers varmevekslere være den samme.

logo