Og Varmeforsyning ventilation

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Arrangementet af individuel opvarmning i et privat hus er en grundlæggende betingelse for at sikre komfort. Derfor er kedelhusets udstyr planlagt korrekt i konstruktionsstadiet eller i perioden med større reparationer. Overholdelse af lovgivningsmæssige krav skaber sikre driftsbetingelser for varmesystemet..

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Kedelplacering ↑

Autonom opvarmning tillader drift af kedler, der kører på forskellige typer brændstof. Dette inkluderer udstyr, der genererer varme gennem forarbejdning af gas, fast brændstof, elektricitet eller kombinerede systemer. Placeringen af ​​kedelrummet afhænger direkte af den valgte type kedel. De strengeste lovgivningsmæssige krav gælder for kedler, der kører på naturlig eller flydende gas. Dette skyldes deres høje eksplosionsfare..

Et trin nedenfor er kedelhuse, der bruger flydende og fast brændsel. Et lavere eksplosionsniveau annullerer ikke de lovgivningsmæssige krav til udstyr i et separat kedelrum, der er veludstyret med ventilation og har en individuel kanal til udledning af gasaffald.

De mest forenklede krav præsenteres ved installation af en elektrisk kedel. Tilstedeværelsen af ​​et isoleret område er ikke påkrævet her. Imidlertid gælder andre begrænsninger for sikker drift af elektrisk udstyr (valg af kabeltværsnit, organisering af jordforbindelse osv.).

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Generelle krav ↑

De lovgivningsmæssige krav til kedelrum, hvor gas- og fast brændstofkedler er installeret, falder stort set sammen. Der er flere muligheder for placering af kedlen i et privat hus:

 • kedelrummet er placeret i en separat bygning;
 • En udvidelse, der støder op til kedelrummet, støder op til huset;
 • i et privat hus er der et separat rum.

Nogle gange er der tilfælde af placering af kedlen i et eksternt mobilmodul eller på loftet. Flere faktorer har indflydelse på valget: omfanget af konstruktionen eller genopbygningen, den anvendte brændstoftype og kedlens kapacitet.

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Værelsesindstillinger ↑

Driften af ​​kedler med fast brændsel er almindelig i regioner, hvor centraliseret gasforsyning ikke er tilgængelig. Sådant udstyr fungerer på træ, kul, tørv eller pellets. Kedelrummet skal opfylde følgende lovkrav:

 • Loftet er placeret mindst 2,5 m.
 • Minimumsarealet er 8 m2.
 • Rummets volumen bør derfor overstige 15 m3.
 • Regelmæssig belastning af brændstof og rengøring af askepladen sørger for installation af kedlen på et let tilgængeligt sted. Opfyldelsen af ​​dette lovkrav er nødvendigt for ikke at skabe vanskeligheder under forebyggende og reparationshandlinger..
 • Installation af kedlen sørger for dannelse af en mindsteafstand mellem udstyret og væggen i en mængde på 10 mm.
 • For en kedel med fast brændsel anbefales det at udstyre et podium, der stiger 8-10 cm over gulvet.

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

 • For brandsikkerhed er væg- og gulvdekoration lavet af ikke-brændbare materialer. Hvis dette krav ikke er gennemførligt, er stedet foran brændkammeret beskyttet af en stålplade med en mindstestørrelse på 50×50 cm, væggen er beskyttet af en asbestskærm eller en metalplade med en tykkelse på 0,25 cm.
 • I henhold til de godkendte forskriftsmæssige krav kan fyrrummet, der er udstyret i udvidelsen, være udstyret med to døre: inde i lejlighedsbygningen og i det åbne rum. Den indvendige dør er lavet af varmebestandige materialer og er kendetegnet ved en høj brandsikkerhedsklasse..
 • Regulerende betingelser tilvejebringer organisationen i kedelrummet i et privat hus med naturlig og elektrisk belysning. Beregningen af ​​den naturlige strøm af lys er baseret på rumets volumen. På 1 m3 lokaler har brug for 0,03 m2 glaseret område. Det vil sige med et minimum kedelrumvolumen på 15 m3, vinduesåbningsområdet er 0,45 m2.
 • Hvis kul bruges som brændstof, skal de elektriske ledninger i rummet være af en skjult type, og belysningsarmaturer vælges specielt med hermetisk beskyttelse. Dette skyldes den høje eksplosionsfare for kulstøv..
 • Kedelrummet i et privat hus er udstyret med VVS og et kloaksystem. For at udelukke muligheden for fryserør i den kolde periode kræves dens isolering.

Kravene til indretning af ventilationssystemet og skorstenen er reguleret af standarderne SNiP 2.04.05-91. Den vigtigste betingelse er, at ventilationsprocessen sørger for en tre-gangs luftskift i kedelrummet i et privat hus på en time.

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Skorsten ↑

Lovpligtig dokumentation for udstyret til et kedelhus i et privat hus indeholder følgende krav:

 • Størrelsen på ventilationskanalen beregnes ud fra kedeleffekten: 8 cm pr. 1 kW af enhedens effekt2 indgangsområdet til ventilationsstrukturen.
  ?Vigtig! Diameteren på røret, der forlader varmeenheden, skal overstige skorstenens udluftning.
 • Skorstenskanalen har den samme diameter langs strukturens længde.
 • Regulerende betingelser giver mulighed for installation af et specielt hul for at sikre vedligeholdelse af skorstenen.
 • Installation af en skorsten til en kedel ved anvendelse af fast brændstof, svarende til ovnens design. Dets højde skal overstige 5 m, og antallet af sving og sving må ikke overstige tre.

Foruden det korrekte design af skorstenen inkluderer sikker drift af et kedelhus i et privat hus tilstedeværelsen af ​​naturlig og tvungen ventilation i henhold til lovgivningsmæssige krav.

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Naturlig ventilation ↑

Der er to måder at fjerne røggeaffald fra et kedelrum som følge af forbrænding af fast brændsel – med naturlige midler og tvungen ventilation. Naturlig ventilation udføres på grund af:

 • arrangement af huller i loft og vægge;
 • vindue udstyr;
 • danner et mellemrum mellem døren, der fører til rummet og gulvet.

Installation af ventilationsvinduer afhænger direkte af kedelrummet og har funktioner. Når man installerer et kedelhus i overensstemmelse med forskriftsmæssige krav i stueetagen i et privat hus, er et udstødningsudtag over varmeenheden udstyret. Oxytharmet luft og forbrændingsprodukter, der kommer ind i rummet, går ud gennem det. Processen udføres på grund af indtagelse af frisk luft fra gaden gennem ventilationshullet.

Kommentar! Tilluftkanalen har brug for beskyttelse mod snavs, så den lukkes med et metal- eller plastnet, hvis maskestørrelse er 1-2 mm.

For at forhindre udstrømning af frisk luft fra kedelrummet er kanalens inderside udstyret med en kontraventil. Ligeledes udstyret med et udstødningshul. Installation af ventilen leveres ikke der, og beskyttelse med et visir mod nedbør vil være nyttigt. For at overholde lovgivningsmæssige krav anbefales det, at forsyningsluften i kedelrummet er så tæt på ovnen som muligt, så frisk luft strømmer hurtigere ind i forbrændingskammeret..

Denne ventilationsprocedure for kedelrummet kan ikke reguleres, den er direkte afhængig af temperatur, vindbelastning og trykniveau. I henhold til lovgivningsmæssige krav bør kedlerumsluften opdateres tre gange i løbet af en time, derfor tager man brug af kunstig ventilation.

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Kunstig ventilation ↑

Tvungen ventilation udføres ved at udruste kedelrummet med elektriske ventilatorer placeret i udstødnings- og indløbsåbningerne. Deres kapacitet beregnes på baggrund af mængden af ​​kedelrummet ganget med tre. For klart at overholde lovgivningsmæssige krav øges resultatet med 10-30% for at sikre en produktivitetsreserve. Det anbefales, at ventilatorer designet til et kedelhus i et privat hus købes i kobber- eller aluminiumskasser for stabil modstand mod høje temperaturer.

Det er muligt at spare energi ved at udruste kedlen med et automatisk ventilationsstyringssystem. Installation af kontroludstyr giver dig mulighed for at starte ventilatorerne direkte i perioden med intensiv drift af varmeenheden og sætte dem i pausetilstand, når der ikke er nogen belastning.

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Karakteristiske træk ved den elektriske opvarmningsform ↑

Drift af den elektriske kedel er kendetegnet ved det højeste sikkerhedsniveau. Lovkrav forpligter sig ikke til at udstyre et separat rum til kedelrummet, det er nok at afsætte fri plads til det i køkkenet. Fordelene ved at installere en elektrisk kedel inkluderer følgende elementer:

 • overkommelige omkostninger ved enheden;
 • installationsprocessen er mulig uden involvering af specialister;
 • kompakthed og manglende krav til obligatorisk udstyr i et separat kedelrum sparer plads;
 • lovgivningsmæssige krav indebærer ikke, at der er plads til en elektrisk kedel med en skorsten;
 • komfortable arbejdsforhold på grund af en stille proces, der ikke kræver regelmæssig overvågning af mængden af ​​brændstofmateriale;
 • miljøsikkerhed.

For sikker drift inkluderer lovgivningsmæssige krav jordforbindelse. En betydelig ulempe ved et kedelrum med en elektrisk opvarmningsenhed er de høje energiomkostninger. Dette forklarer dets sjældne anvendelse. Mest praktisk, når det elektriske udstyr fungerer som en ekstra varmekilde.

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

Projektgodkendelse ↑

Hovedbetingelsen for godkendelse af projektet er den obligatoriske gennemførelse af alle lovgivningsmæssige krav, der er fastsat af SNiPs. Først og fremmest er det nødvendigt at aftale en kontrakt for en gasledning eller at organisere dens interne ledninger. Før ordningen med kedelhus skal tillades opløsninger:

 • fra brandvæsenet;
 • i hygiejnekontrol;
 • efter inspektion af kedelrummet af en passende specialist i arkitekturafdelingen;
 • inden for teknisk tilsyn og boliger og kommunale tjenester.

Først efter udfyldelse af de relevante dokumenter er det muligt fra designstadiet for kedelrummet, der opfylder alle lovgivningsmæssige krav, at fortsætte med dets implementering. Specialiserede virksomheder, der er opmærksomme på alle nuancer i dokumentationsproceduren, vil hjælpe med at fremskynde godkendelsesprocessen..

Lovkrav for et kedelhus i et privat hus

logo