Og Varmeforsyning ventilation

Udstyr til et kedelhus i et privat hus

Installation af kedeludstyr i et privat hus har længe været en nødvendighed. Sammenlignet med ovnen er dens effektivitet meget højere, og omkostningerne til driftskræfter er minimale. Når man beslutter at udstyre et kedelhus i et hus, er det værd at overveje de vigtigste typer udstyr og reglerne for dets drift.

Udstyr til et kedelhus i et privat hus

Billedet viser arrangementet af kedelhuset i et privat hus. Opførelsen af ​​sådanne lokaler kræver en seriøs systematisk tilgang, når man vælger udstyr og placering. Til disse formål er det værd at kontakte en specialiseret institution sammen med specialister for at udarbejde en teknisk opgave til design, koordinering af arbejdsomfanget og for at vælge udstyr til et kedelhus i et privat hus. Du kan undvære involvering fra tredjepartsorganisationer, men det er værd at huske, at enhver fejl kan resultere i store økonomiske tab, bøder eller en alvorlig ulykke.

Efter type kedel kan opdeles i gas, fast brændstof og elektrisk. De er forskellige med hensyn til konfiguration, brændstof og driftsbetingelser.

Udstyr til gaskedel ↑

Udstyr gas kedel i et privat hus er ikke så sjældent. Den lave pris på brændstof har gjort gaskedlen populær, men at installere den vil kræve overholdelse af en række betingelser. Dette er dikteret af eksplosiviteten af ​​gassen. Afhængig af den valgte kapacitet bestemmes placeringen. For en kedel op til 30 kW er ethvert rum med et volumen på mindst 7,5 m3 egnet. Som regel anbringes en sådan kedel i køkkenet. SNiP-kravene er meget strenge:

 • Den vægmonterede kedel installeres enten på vægge lavet af flammebestandige materialer, eller installation af beskyttelsesskærme er påkrævet
 • Den frie plads mellem udstyret og møblerne er mindst 0,7 m
 • Installation af en gulvkedel kræver installation af et specielt underlag
 • Permanent ventilation er påkrævet på grund af luftindløbet i bunden af ​​væggen eller døren.

Udstyr til et kedelhus i et privat hus

Kedlen med en kapacitet fra 30 kW til 200 kW er i henhold til brandsikkerhedskrav placeret i et separat rum. Når man udstyrer et kedelrum i kælderen, bliver SNIP ifølge SNiP strengere:

 • Naturlig lyskilde nødvendigt
 • Udstyr, der giver dig mulighed for at skifte luft i rummet tre gange i timen
 • Rumets rumfang er fra 15 m3, og rumets højde er mindst 2,5 meter

Kedler med en kapacitet på over 200 kW installeres kun i en separat bygning. Et sådant kedelrum skal have et separat fundament, væggene og taget skal være lavet af ikke-brændbare materialer, og selve kedlen skal være placeret på et specielt underlag 25 cm fra gulvet.

Enhedens gaskedel ↑

Udstyret til kedel i et privat hus inkluderer:

 • En varmekedel, der genererer og distribuerer varme gennem en varmeledende væske
 • Distributionsmanifolder for at sikre konstant temperatur i radiatorer
 • Skorsten til fjernelse af forbrændingsprodukter fra rummet
 • Ekspansionsbeholdere for at sikre systemstabilitet og undgå mulig rørbrud
 • Sikkerhedsventiler, et sæt måleinstrumenter og luftekanaler er nødvendige for at overvåge hele systemet
 • Kedlen, der installeres om nødvendigt, opvarmer vandet. Afhængigt af behovet for varmt vand og kedelkapacitet vælges det optimale volumen
 • Automatiserings- og make-up-system, der bruges til at opretholde temperatur og optimalt tryk i radiatorer
 • Luk-mekanismer og hovedrør til distribution af kølevæske i rummet.

Valget af gaskedeludstyr til et privat hus optimerer opvarmningsomkostningerne og sparer penge.

Udstyr til et kedelhus i et privat hus

Kedeludstyr til fast brændsel. ↑

Hvis du ikke ønsker eller ikke kan bruge gas, skal du være opmærksom på fast brændstof. Kravene til brandsikkerhed i dette tilfælde er blødere, og selve brændstoffet er mere overkommeligt. Før ildkammeret er det nødvendigt at anbringe en stålplade med et areal på mindst 60 cm. Hvis rumets vægge er lavet af brændbare materialer, skal du hylse dem med asbestunderlag og stål. Afstanden mellem kedlen og væggen skal være mindst 10 cm. Det er nødvendigt at give let adgang til kedelrummet, så brændstofleveringen ikke skaber problemer.

Når man organiserer et kedelhus i fast brændsel i et privat hus, er det vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation af rummet:

 • Vinduesområdet skal være baseret på et forhold mellem 8 cm2 og 1 kW kedeleffekt
 • Skorstenens tværsnitsareal skal være ensartet, og skorstensåbningens tværsnit bør ikke overstige
 • For at kontrollere skorstensrørets tilstand og dets rengøring fra forbrændingsprodukter kræves et specielt hul
 • Det er uønsket at placere et kedelhus i nærheden af ​​boliger på grund af mulig lækage af forbrændingsprodukter
 • Ved brug af kulbrændstof er der behov for specielle belysningsanordninger og skjulte elektriske ledninger for at undgå antændelse af kulstøv

?Udstyr til et kedelhus i et privat hus

Flere typer fast brændstofudstyr er i øjeblikket på markedet. På grund af de lave omkostninger og let betjening kan traditionelle kedler interessere ejeren af ​​et privat hus. Princippet for deres arbejde er enkelt og uændret i mange år: brændstof sættes manuelt i en åben ildkammer, og forbrændingsprodukter frigøres i atmosfæren. Det kræver hyppig rengøring fra aske og slagge, og effektiviteten er lavere end for moderne analoger.

Langvarige kedler er mere økonomiske end traditionelle kedler. Det pantsatte brændstof brænder mere effektivt ud i det på grund af ændringer i forbrændingsprocessen. Princippet om et stearinlys bruges, brændstof brænder fra top til bund. Denne type bruger et automatisk forbrændingsstøttesystem i drift, derfor kræver det en elektrisk forbindelse.

Pyrolysekedler på grund af brugen af ​​energi frigivet under forbrænding af gasser viser den højeste effektivitet og miljøvenlighed. Men omkostningerne ved en sådan kedel er højere, og det vil kun betale sig efter lang tid.

Kedel med fast brændsel ↑

Materialet til fremstilling af kedlen er normalt stål eller støbejern. Ståludstyr vil være billigere og lettere at vedligeholde, men støbejern er meget mere holdbart. Hvis du planlægger at bruge kedlen kontinuerligt, er det bedre at stoppe valget på støbejern.

Skemaet med en simpel fast brændstof kedel er enklere end en gas og indeholder de samme grundlæggende elementer i udstyr:

 • Systemet til fjernelse af slagge og forbrændingsprodukter består af specielle rør og en skorsten
 • Brændkammer til brændende brændstof. Afhængig af brændselscellen er den opdelt i ovne med manuel belastning og automatisk. Ved automatisk indlæsning er en permanent forbindelse til lysnettet nødvendig for, at udstyret fungerer
 • Varmekammeret, hvor varmeoverførselselementet opvarmes
 • Temperaturkontrolsystem. Afhængig af den valgte kedel kan den være automatisk eller manuel.

El-kedeludstyr ↑

Udstyr til et kedelhus i et privat hus

El-kedeludstyr er den mest sikre type udstyr og kræver derfor ikke særlige betingelser for installation og drift. I mangel af muligheden for at afsætte et separat rum til kedelrummet, er den mest acceptable mulighed. Det kræver ikke en brændstofforsyning, der frigør plads. Det udsender heller ikke forbrændingsprodukter eller forfald i atmosfæren. Dette udstyr er kendetegnet ved dets støjløshed og små dimensioner. I processen kræver ikke konstant overvågning og forebyggelse. Det negative punkt er de høje omkostninger til elektricitet i de fleste regioner, hvilket gør brugen af ​​en sådan kedel kostbar.

El-kedelanordning ↑

Der er tre hovedtyper af elektriske kedler, der adskiller sig i driftsprincippet. Tenov-kedler bruger et varmeelement til at opretholde en given temperatur på væsken i systemet. Sådanne kedler er i stand til ikke kun at arbejde med vand, men også med ikke-frysevæske. Der sker en konstant opvarmning af det flydende fluidum, som temperaturen i systemet opretholdes. Kedlen er udstyret med flere sensorer, der analyserer væskens temperatur og lufttemperaturen i rummet. Installation af udstyr er enkel, og kontrol giver dig mulighed for at vælge den optimale driftsform. På grund af den lave vandkvalitet kan der dannes skala på varmeelementerne, hvilket reducerer varmeoverførslen og øger omkostningerne ved elektricitet til opvarmning af væsken.

Udstyr til et kedelhus i et privat hus

Elektrodekedler opvarmes ikke på bekostning af varmeelementer, men overfører elektricitet til vand. En stigning i temperaturen opstår på grund af vandets modstand på tidspunktet for passage af en elektrisk udladning. Nedbrydning af vandmolekyler til ioner med forskellig polaritet forekommer, hvilket sker ved frigivelse af varme. Vær ikke bange for sikkerheden ved at bruge sådant udstyr, da i tilfælde af en funktionsfejl kedlen lukker ned. De største vanskeligheder opstår under installationen af ​​dette udstyr. Da drift af kedlen kun er mulig med det optimale niveau for specifik modstand for vand, er der behov for specialudstyr til dets måling og ændring. I processen forekommer en gradvis opløsning af elektroderne, så deres periodiske udskiftning er nødvendig. Men elektriske kedler af denne type er de mest kompakte og billige, og output med nominel effekt er glat.

Udstyr til et kedelhus i et privat hus

Induktionskedler bruger princippet om induktionsopvarmning af specielle ferromagnetiske elementer. En induktionsspole er placeret inde i det forseglede rum, der overfører energi til en speciel kerne eller en lukket rørledning, der opvarmer kølevæsken. På trods af de høje omkostninger ved selve kedlen er dette økonomisk den mest rentable mulighed. Mangel på varmeelementer og elektroder muliggør besparelse ved konstant udskiftning af elementer.

Konklusion ↑

Opførelsen af ​​et privat hus indebærer, at man bor i det i mange år, derfor skal det næres grundigt og omhyggeligt. Udstyret til et privat hus med kedelhus vil sikre familiekomfort i mange år, og derfor er dens valg så vigtigt.

logo