Havebygninger

Standarder for installation af et hegn mellem naboer: vi studerer, hvad lovgivningen siger

Standarder for installation af et hegn mellem naboer: vi studerer, hvad lovgivningen siger

Købere af jord, såvel som individuelle udviklere, der begynder at bygge huse på jord, der er erhvervet eller tildelt af lokale myndigheder, er bekymrede over den rigtige installation af hegn. For ikke at krænke interesserne for mennesker, der bor i nærheden og ikke krænke dine rettigheder, skal du klart vide, hvilket hegn der kan placeres mellem naboer i henhold til den gældende lovgivning på dette emnets område. Vi bemærker øjeblikkeligt, at dette spørgsmål overvejes i mange lovgivningsmæssige retsakter, hvoraf ingen kan ignoreres. Begrænsninger fastlægges i henhold til adskillige parametre, såsom højden på hegnet, materialet til dets fremstilling, hegnetes blæseevne, afstanden til vigtige genstande beliggende på dets territorium og det omkringliggende land. For at undgå en konflikt med naboerne, der kan udvikle sig til et lovligt showdown med den efterfølgende betaling af bøder og endda nedrivning af det konstruerede hegn, skal alt besluttes ved lov, inden byggeriets start.

Indhold

Hvordan man kan ledes i konstruktionen af ​​hegnet?

Den vigtigste lovgivningsmæssige retsakt, der regulerer processen med planlægning og bygning af strukturer på en jordgrund, er Den Russiske Føderations kodeks for byudvikling. I dette dokument findes der imidlertid ingen vejledning i den obligatoriske placering af et tomt hegn mellem tilstødende sektioner. Derfor tages SNiP’er som grundlag, det vil sige bygningskoder og regler, som kan suppleres med beslutninger, der vedtages på lokalt regeringsniveau. Disse dokumenter specificerer kravene til opførelse af hegn på en bosættelses territorium dikteret af:

 • klimatiske træk i regionen;
 • dominerende terræn;
 • tilstedeværelsen af ​​kulturarv osv..

Behovet for at få tilladelse fra lokale myndigheder til opførelse af hegnet kan også indikeres. Udstedelse af tilladelser til opførelse af hegn udføres i distrikts- og byadministrationer af afdelingerne for byplanlægning og arkitektur, som sikrer, at livssystemerne i landsbyen (vandforsyning, elektricitet, andre forsyningsselskaber) ikke er placeret på det private indhegnede område. I tilfælde af, at en ejers ulovligt konstruerede hegn identificeres, bliver de tvunget til at afmontere det for deres egen regning.

Klar definition af landegrænser

Læs først de tilgængelige landedokumenter. Derefter skal du præcist fastlægge placeringen af ​​alle grænser mellem tilstødende sektioner og koordinere de data, der er opnået med naboer, der er interesseret i lovlig løsning af dette problem. Hvis alle ejere er enige i de grænser, der er fastlagt mellem grundene, udarbejdes der en handling, der afspejler de indgåede aftaler. Handlingen er underskrevet af repræsentanter for alle interesserede parter. Dette dokument vil beskytte ejeren af ​​hegnet mod angreb fra utilfredse naboer i fremtiden, når ejere af stedet skifter.

Hvis du støder på vanskeligheder med den nøjagtige definition af landets grænser, anbefales det at kontakte landmænd. Specialister vil ikke kun undersøge de tilgængelige dokumenter, men vil også inspicere området, hvorefter de giver ansøgeren en plan, der angiver placeringen af ​​afgrænsningsskiltene.

Landmærker til afgrænsning af jord

Afgrænsningsmærker for afgrænsning af jord beliggende ved siden af ​​hinanden fastlægges af specialister fra virksomheder, der har licens til denne aktivitet

Sådan finder du en erfaren landmand?

Du kan finde en kompetent landmåler gennem dine venner, der allerede har ansøgt om de relevante tjenester til sådanne tjenester. Du kan også bruge listen over organisationer og individuelle iværksættere, der har licens til at udføre denne type arbejde, som er tilgængelig hos de myndigheder, der er ansvarlige for arkitektur og jordforvaltning i regionen, bopælsområdet.

Kontroller prislisten over virksomheder såvel som listen over leverede tjenester. Især interessere dig for de regnskabsdokumenter, som du har efter afslutningen af ​​arbejdet. Lave priser for tjenester bør advare dig, da virksomheden kan udføre arbejde for at gendanne landets grænser uhensigtsmæssigt. Omkostningerne ved alt arbejde normaliseres, så billige tjenester skyldes som regel den dårlige kvalitet af de nødvendige kontrolmålinger. Tiltrækning af sådanne «specialister» kan kun forværre konflikten, der brød ud mellem naboer over webstedets grænser.

Kompetente landmænd giver dig en hånd:

 • Lov om gendannelse af grænserne for stedet
 • en plan over landgrunden, hvor der vil være en beskrivelse og diagrammer med rotationspunkter på dit plot
 • forklarende note, hvor entreprenøren rapporterer om det udførte arbejde.

Ud over dokumenter skal specialister vise dig placeringen af ​​grænsemærkerne samt forklare, hvordan du gendanner dem i henhold til dokumenter, der bruger et målebånd i tilfælde af tab eller forsætlig ødelæggelse.

Definition af landets grænser

Ved hjælp af specielt måleudstyr bestemmer landmænd den nøjagtige placering af områdets grænser, langs hvilke hegn derefter installeres

Prøv at diskutere med dine naboer muligheden for fælles betaling for landmålingstjenester. Hvis de udtrykker deres samtykke, skal du sørge for en yderligere pakke rapporteringsdokumenter i kontrakten.

Hvad skal man bygge et hegn fra: materialebehov

SNiP’er stiller ikke særlige krav til de materialer, der er valgt til installation af hegnet. Og naboerne er oftest naboerne ikke tilfredse med det materiale, der er valgt til konstruktionen af ​​hegnet, men med højden på strukturen, der opføres. Desuden er utilfredshed i de fleste tilfælde berettiget, da arealet på et nærliggende sted under opførelsen af ​​et højt døves hegn bliver skjult og mistet «luftning». Derfor er hegnet kun installeret med huller i have- og havepladser beregnet til dyrkning af frugtafgrøder og grøntsager.

Et sådant hegn kan være:

 • maske
 • trellised.

Hegnets højde mellem havegrundene kan ikke overstige halvanden meter. Hvis en nabo ignorerer disse standarder (enten forsætligt eller ubevidst), skal skadelidte skriftligt ansøge til havebrugsafdelingen eller lokale myndigheder.

Installation af et tomt hegn fra gaden

Installation af et tomt hegn fra et profileret ark er kun muligt fra gadenes side, mens der ikke kræves tilladelse, hvis højden på strukturen ikke overstiger halvanden meter

Hegn med udhus kan indhegnes med et tomt hegn fra siden af ​​kørebanen. Hvis et sådant hegn er bygget af naboerne, skal der overholdes et antal krav til dets afstand fra grænserne til nabosektionerne.

Sådan sættes et hegn?

Når man bygger et nyt hegn eller udskifter et gammelt hegn, styres de af den uskrevne regel om, at de understøttende søjler i strukturen har:

 • eller ved grænsen til steder;
 • eller på siden af ​​ejeren af ​​det grunde, der startede installationen af ​​denne struktur.

Det er nødvendigt nøje at overvåge, at alle dele af hegnet uden undtagelse er placeret på bygherrens område. Ingen grund til at snyde og prøve «hakke af» naboen har ekstra centimeter. Dette kan resultere i store problemer og materielle tab. Ikke enhver nabo er klar til at klare en lignende situation. Derfor skal du ikke stole på en persons loyale holdning til beslaglæggelse af overskydende stewards, der ejes af ham.

Hegnkrav mellem tilstødende sektioner

To grundlæggende krav stilles til udformningen af ​​hegnet installeret mellem tilstødende grunde: lystransmission og luftpermeabilitet. Derfor er hegn lavet med huller

Se videoen for flere detaljer:

Hvordan og hvad er standardiseret for hegnets højde?

Hegnets hegn mellem sektioner af naboer, der er reserveret til individuel boligbyggeri, må ikke overstige to meter. Hvis jordejeren planlægger at lægge den beskyttende struktur over denne værdi, er han nødt til at få tilladelse fra arkitekten.

På samme måde skal jordbrugeren indstille et hegn tæt på motorvejen. I dette tilfælde kan hegnets højde kun nå op til en meter. Ellers vil ejeren af ​​webstedet ikke modtage tilladelse fra arkitekten. Restriktioner er placeret på konstruktionen af ​​hegnet og dets højde i områder med et vinklet arrangement.

Du kan ikke isolere dig selv fra hele verden med et højt hegn

Du kan ikke isolere dig selv fra hele verden med et højt hegn, men du kan prøve. Men hvorfor? Når alt kommer til alt er ovenfra altid åbent

Hvor man kan bygge et hus og andre objekter på stedet?

Individuelle udviklere forsøger at maksimere fordelene ved at bruge hver meter jord. På samme tid glemmer de, at loven fastlægger, hvor mange meter fra hegnet hos naboerne, du kan begynde at bygge et hus uden at krænke rettighederne for mennesker, der bor i nabolaget. Når du vælger et sted på grunden til opførelse af boliger og andre formål, er det derfor nødvendigt at blive styret af en række eksisterende regler, der normaliserer afstanden fra disse strukturer til grænsen til naboområder, nemlig:

 • 3 og flere meter trækker sig tilbage fra huset såvel som fra andre boliger;
 • 4 meter er tilbage fra lokaler beregnet til at holde fugle og små husdyr;
 • 1 meter – til garagen og andre typer tekniske rum.

Bemærk, at træer med mellemhøjde skal plantes i en afstand af 2 meter fra naboens hegn og høje – 4 m.

Layoutet af objekter på stedet i forhold til hegnet

Layoutet af de vigtigste objekter på grunden i forhold til hegnet. Ved plantning af træer og buske tages der også hensyn til lovlige standarder

Afstanden mellem huset, der er bygget på dit sted og grænsen til dine naboer, skal måles fra væggen eller kælderen i strukturen, hvis afsatser, markiser og andre bygningselementer ikke stikker ud mere end 50 cm. Hvis den specificerede værdi er overskredet, skal du måle afstanden fra fremspringende design. Du kan altid forhandle med en nabo, bare husk at ordne kompromisaftalen på papir. Dette dokument vil beskytte dig i retten i tilfælde af konflikt, der bekræfter rigtigheden af ​​de handlinger, du har truffet under opførelsen af ​​hegnet og huset på stedet.

Overholdelse af brandbestemmelser

Der skal udvises stor omhu for at overholde brandsikkerhedsstandarder for bygning af hegn mellem naboer, da dit liv og dine kære liv afhænger af dette. Byggematerialer hører til forskellige brændbarhedsklasser. Baseret på dette er det nødvendigt at overholde SNiP’s normer, der fastlægger den minimale afstand mellem konstruktionerne under konstruktion på stedet, nemlig:

 • 6 meter skal adskilles af genstande, der er bygget fra ikke-brændbare byggematerialer, såsom beton eller mursten;
 • 8 meter skal være mellem beton- og murbygninger med trægulve eller andre elementer lavet af træ;
 • 15 meter betragtes som et sikkert minimum mellem træbygninger.

De meter, der er tilbage mellem genstandene, vil hjælpe med at redde huset i tilfælde af en brand, der raser i det nærliggende område, da branden ikke vil være i stand til at sprede sig til en nærliggende bygning. Og det er lettere for specielt udstyr at nærme sig antændelsesstedet, hvis det ikke blokeres af adskillige bygninger, der bogstaveligt talt sidder fast på hinanden.

Du kan ikke prøve at gøre hegnet tættere på vejen og derved øge hegnet. Dette er i strid med den såkaldte «røde linje», hvorpå alle huse, der står på gaden, er på linje. Sanktioner anvendes til krænkere, der kan udvikle sig til nedrivning af hegnet. Det afhænger alt sammen af ​​de lokale regerings vedholdenhed, som generelt kan «lukke øjne» for overtrædelse eller at begrænse os til at opkræve en administrativ bøde.

Brandsikkerhedsbestemmelser

Overholdelse af brandsikkerhedsstandarder vil ikke kun beskytte objekter, der er bygget på stedet mod brand, men også redde ejere af liv

Husk, at uvidenhed om loven ikke er en god grund til ikke at opfylde den. For at skjule dig bag det faktum, at første gang du hører om kravene til konstruktion af hegn, ikke fungerer.

Tvister og metoder til deres bilæggelse

Tvister, der opstår mellem naboer, er hovedsageligt relateret til forkert installation af hegnet. Desuden tager en af ​​parterne normalt dette skridt bevidst og målrettet i håb om, at naboen ikke vil forholde sig til den dommerfulde kontorist. Den skadelidte er dog ikke altid stille tavs, holder et vild i sjælen eller er kun begrænset til højt misbrug. Et stigende antal mennesker løser sådanne problemer i retten ved at vide, at sandheden er på deres side. Derfor er det forræderiske beslaglæggelse af fremmed territorium ved at flytte det gamle hegn eller bygge et nyt hegn mildt sagt ikke velkommen i vores tid.

Opførelse af et hegn på dets område

Det er nødvendigt at opføre et hegn på dit websteds område for ikke at nedbryde det konstruerede hegn ved en retsafgørelse til fordel for de berøvede naboer

Der er to måder at finde en vej ud af en kontroversiel situation..

 • Den første metode ligger i planen for en fredelig løsning af konflikten, når parterne formår at finde en kompromisløsning i løbet af forhandlingerne og etablere gode naboskabsforbindelser.
 • Den anden metode er mere energikrævende og også økonomisk belastende, da den er forbundet med retssager, der kan vare i årevis. På samme tid er ingen af ​​parterne trygge for tab, hvilket betyder, at der er en trussel om at forblive i ens egne interesser og betale erstatning for udgifter og moralsk skade, der er påført «hadet» naboen.

Derfor er du stadig nødt til at prøve at følge den fredelige vej og udvikle diplomatiske kvaliteter hos dig selv og dine familiemedlemmer. Når alt kommer til alt er en dårlig fred mellem naboer bedre end nogen, den bedste, krig.

Hvordan man ikke skændes med naboer?

I alle livssituationer skal du forholde dig til mennesker omkring dig, som du gerne vil have dem til at forholde sig til dig. Denne win-win-adfærd giver dig mulighed for at opretholde et godt forhold, som vil være skræmmende at ødelægge på grund af en slags hegn. Måske vil en af ​​parterne indrømme indrømmelser og selv komme med et forslag om en lille overførsel af hegnet. Når alt kommer til alt, ønsker begge naboer, at deres grunde skal indhegnes med et solidt og smukt hegn. Så der er punkter med konvergens af interesser, omkring hvilken dialog bør bygges baseret på normerne i lovgivningen.

logo

Leave a Comment